Calendario

CALENDARIO LECTIVO 2020/21 IES Nº1 de Ribeira

Este ano escolar considéranse días lectivos dende o 16 de setembro do 2020 (no noso caso 23 de setembro) ata o 22 de Xuño do 2021 (ámbolos dous inclusive) agás:

 Vacacións Nadal: do 23 de decembro do 2020 ata o 7 de xaneiro do 2021
 Entroido: 15, 16 e 17 de febreiro do 2021
 Semana Santa: do 27 de marzo ata o 5 de abril do 2021
 Festivos:
 12 de outubro do 2020
 8 de decembro do 2020
 19 de Marzo do 2021
 17 Maio do 2021
 Día do Ensino: 7 de decembro do 2020
 Días elixidos polo claustro:
 2 de novembro do 2020
 3 de maio do 2021

Un saúdo,
A Xunta Directiva da ANPA Caramecheiro do IES Nº1 de Ribeira